TBSWEP

black-sea
TBSWEP Projesi

Karadeniz’in Güney-Batı Sahillerinin Sahip Olduğu Dalga Enerji Potansiyelinin Zamansal ve Mekansal Analizi

EWEP - WEC Projesi

Karadeniz’in Yüksek Potansiyelli Bölgelerinde Mevcut Dalga Enerji Dönüştürücüleri ile Elde Edilecek Enerjinin (Ekonomik Dalga Enerji Potansiyelinin) Belirlenmesi

WSPEC - BAS Projesi

Karadeniz ve Azak Denizinin spektral dalga iklimleri

Proje Sonuçlarına Erişim Koşulları

  1. Bu sunucuda sunulan bütün proje sonuçları, yalnızca araştırma için serbestçe kullanılabilir. Verilerin ticari olarak kullanılması telif hakkı doğurmaktadır.
  2. Araştırma, yalnızca ticari olmayan araştırma amaçlı, bir üniversite, bilimsel enstitü veya benzeri (özel veya kurumsal) tarafından organize edilen herhangi bir proje/tez/yayın olarak anlaşılmaktadır. 
  3. Proje sonuçlarının üretilmesinde büyük özen gösterilmiş olsa bile verilerin her koşulda doğru olduğu garanti edilememektedir; Verilerin herhangi birinde hata veya eksiklik olması veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir yükümlülük kabul edilmemektedir.
  4. Proje sonuçlarını kullanan herhangi bir kişi, tüm veri kullanıcılarına bu koşulları bildirme sorumluluğunu kabul etmektedir.
  5. Proje sonucu olarak ortaya çıkan veri setinden veri talep eden kişiler aldıkları verileri, proje yürütücüsünden izin almadan üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen sağlamamalıdır.
  6. Proje sonuçlarının tamamına ya da bazı bölümlerine dayanan herhangi bir formdaki yayınlar örneğin makaleler, bildiriler ya da yazılı bilimsel çalışmalar, elde edilen verilere ilişkin bir atıf içermelidir.

Proje Katılımcıları

Bu sunucuda sunulan istasyon bazlı sonuçların dışında karelaj çözünürlüğü çok ince olduğu için bütün kıyı bölgesini daha iyi temsil eden çalışılmak istenen proje bölgesi için alansal çıktı 2 saatlik olduğundan 2 saatlik zamansal çözünürlükteki 31 yıllık veriye dayanarak arzu edilen bütün bilgiler/sonuçlar (örneğin; dalga gülleri, dalga yüksekliğinin yıllık, mevsimlik ve aylık değişimleri, dalga yüksekliği ve periyoduna karşı mevcut dalga enerji akısı, farklı tekerrürlü ekstrem dalgalar vb.) türetilebilmekte ve kullanıcılara sağlanabilmektedir.

soru ve talepleriniz için

Lütfen [email protected] mail adresine detaylı bir açıklama gönderiniz