TheBlackSeaWEP

The Black Sea Wave Energy Potential

TBSWEP Projesi

Son zamanlarda, Karadeniz’de dalga modellemesine dayanan 5 farklı makale üretilmiştir…

WSPEC - BAS Projesi

Şu ana kadar, Marmara Denizi’nde dalga modellemesine dayanan 1 makale ve 1 ulusal bildiri üretilmiştir…

EWEP - WEC Projesi

Son zamanlarda, Karadeniz’de dalga modellemesine dayanan 5 farklı makale üretilmiştir…

TBSWEP – Karadeniz Dalga Enerjisi Atlasına Erişim Koşulları

 

 1. Bu sunucuda bulunan Dalga Enerji Atlası, yalnızca araştırma için serbestçe kullanılabilir. Verilerin ticari olarak kullanılması yasaktır.
 2. Araştırma, yalnızca ticari olmayan araştırma amaçlı, bir üniversite, bilimsel enstitü veya benzeri (özel veya kurumsal) tarafından organize edilen herhangi bir proje olarak anlaşılmaktadır. Ticari olmayan amaçların tanınması için gerekli şart, elde edilen sonuçların ticari amaçlarla bağlantılı herhangi bir gecikme olmaksızın (yalnızca teslim maliyetlerle) açıkça mevcut olması ve araştırmanın kendisinin açık yayın için sunulmasıdır.
 3. Dalga Enerji Atlası hazırlanırken özen gösterilmiş olsa bile verilerin her koşulda doğru olduğu garanti edilememektedir; Verilerin herhangi birinde hata veya eksiklik olması veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir yükümlülük kabul edilmemektedir.
 4. Dalga Enerji Atlası’ndan veri çıkaran herhangi bir kişi, tüm veri kullanıcılarına bu koşulları bildirme sorumluluğunu kabul etmektedir.
 5. Dalga Enerji Atlası’ndaki veriler, bizden izin alınmadan üçüncü taraflara kısmen veya tamamen sağlanmamalıdır.
 6. Dalga Enerji Atlası’nın tamamına ya da bazı bölümlerine dayanan herhangi bir formdaki yayınlar örneğin makaleler, bildiriler ya da yazılı bilimsel çalışmalar, elde edilen verilere ilişkin bir atıf içermelidir.

Bazı uyarılar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Bu çalışmada tüm Karadeniz’i içeren bir model geliştirilmiş ve 1979 – 2009 yılları arası için rüzgar ve dalga parametreleri biriktirilmiştir.
  • Ayrıca, Karadeniz’in güney batı sahillerine odaklanan iç içe geçmiş karelajlı bir model sistemi geliştirilmiş ve bu bölgedeki üç alt karelaj (domain) Sinop (SD1), Filyos (SD2) ve Karaburun (SD3) için 1979 – 2009 yılları arası için rüzgar ve dalga parametreleri biriktirilmiştir.
  • Tüm Karadeniz’i içeren Ana karelaj (domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 30 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 1/15°x1/15° ayarlanmıştır. Bütün alansal ve istasyon bazlı çıktılar 30 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir.
  • İç içe geçmiş karelajlı (Nested grid) model sistemine dayanan Sinop karelajı (SD1 Domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 10 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 0,00625°x0,00435° ayarlanmıştır. Bütün alansal çıktı 2 saatlik ve istasyon bazındaki çıktı 10 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir. Dolayısıyla, ana karelajdaki atlas istatistiğindeki haritalar 2 saatlik ve istasyon bazlı değerlendirmeler 10 dakikalık biriktirilen veriye dayanarak çıkartılmıştır.
  • İç içe geçmiş karelajlı (Nested grid) model sistemine dayanan Filyos karelajı (SD2 Domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 30 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 0,00568°x0,00544° ayarlanmıştır. Bütün alansal çıktı 2 saatlik ve istasyon bazındaki çıktı 30 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir. Dolayısıyla, ana karelajdaki atlas istatistiğindeki haritalar 2 saatlik ve istasyon bazlı değerlendirmeler 30 dakikalık biriktirilen veriye dayanarak çıkartılmıştır.
  • İç içe geçmiş karelajlı (Nested grid) model sistemine dayanan Karaburun karelajı (SD3 Domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 20 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 0,00625°x0,00435° ayarlanmıştır. Bütün alansal çıktı 2 saatlik ve istasyon bazındaki çıktı 20 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir. Dolayısıyla, ana karelajdaki atlas istatistiğindeki haritalar 2 saatlik ve istasyon bazlı değerlendirmeler 20 dakikalık biriktirilen veriye dayanarak çıkartılmıştır.
  • GEBCO Batimetrisini kullanarak CFSR rüzgârları ile çalıştırılmış SWAN modeli, sığ su etkilerini kapsamaktadır ve bu nedenle atlas istatistikleri derin ve sığ su bölgelerinde geçerliliğini sağlamaktadır.

Burada sunulan istasyon bazlı sonuçların dışında karelaj çözünürlüğü çok ince olduğu için bütün kıyı bölgesini daha iyi temsil eden çalışılmak istenen proje bölgesi için alansal çıktı 2 saatlik olduğundan 2 saatlik zamansal çözünürlükteki 31 yıllık veriye dayanarak arzu edilen bütün bilgiler/sonuçlar (örneğin; dalga gülleri, dalga yüksekliğinin yıllık, mevsimlik ve aylık değişimleri, dalga yüksekliği ve periyoduna karşı mevcut dalga enerji akısı, farklı tekerrürlü ekstrem dalgalar vb) türetilebilmekte ve kullanıcılara sağlanabilmektedir.

 

 

 

TBSWEP | Proje Katılımcıları

merak ettikleriniz için formu doldurabilirsiniz ...

Karadeniz Dalga Enerjisi Atlası'na erişebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üyelik talebinizi yan taraftaki form üzerinden yapabilirsiniz.