TBSWEP

Dalga Enerji Atlası

Alansal Haritalar

Ortalama Dalga Enerji Akısı

31 Yıl Boyunca Yıllık Ortalama

Şekil 1. Karadeniz’de 1979 – 2009 arası için 31 yıl boyunca ve farklı 10 yıllık periyotlarda (1980 – 1989, 1990 – 1999 ve 2000 – 2009) kalibre edilmiş SWAN modelden üretilmiş ortalama yıllık dalga enerji akısı

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca yıllık ortalama dalga enerji akısı

31 Yıl Boyunca Mevsimlik Ortalama

Şekil 1. 1979 – 2009 yılları arası periyot için mevsimsel ortalama dalga enerji akısı. Kış: Aralık-Ocak-Şubat; İlkbahar: Mart-Nisan-Mayıs; Yaz: Haziran-Temmuz-Ağustos; Sonbahar: Eylül-Ekim-Kasım

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca mevsimsel ortalama dalga enerji akısı

31 Yıl Boyunca Aylık Ortalama

 

Şekil 1. Tüm Karadeniz için 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık ortalama dalga enerji akısı

Şekil 2. SD3 (Karaburun) karelajına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık ortalama dalga enerji akısı

Şekil 3. SD2 (Filyos) karelajına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık ortalama dalga enerji akısı

Şekil 4. SD1 (Sinop) karelajına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık ortalama dalga enerji akısı

Her Yıl İçin Yıllık, Mevsimlik ve Aylık Ortalama

Dalga Enerji Akısının Değişim Katsayısı

Yıllık

Şekil 1. Tüm Karadeniz’e ait yıllık ortalamalara dayanan dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca yıllık değişimi

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca yıllık değişimi

Mevsimlik

Şekil 1. Tüm Karadeniz’e ait mevsimsel ortalamalara dayanan dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca mevsimlik değişimi

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca mevsimlik değişimi

Aylık

Şekil 1. SD3 (Karaburun) karelajına ait aylık ortalamalara dayanan dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık değişimi

Şekil 2. SD3 (Karaburun) karelajına ait dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık değişimi

Şekil 3. SD2 (Filyos) karelajına ait dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık değişimi

Şekil 4. SD1 (Sinop) karelajına ait dalga gücünün değişim katsayısının 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca aylık değişimi

Aylık Değişkenlik İndeksi

Şekil 1. Tüm Karadeniz’e ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca dalga enerji akısının aylık değişkenlik indeksi

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca dalga enerji akısının aylık değişkenlik indeksi

Mevsimlik Değişkenlik İndeksi

Şekil 1. Tüm Karadeniz’e ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca dalga enerji akısının mevsimsel değişkenlik indeksi

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait 1979-2009 yılları arası için 31 yıl boyunca dalga enerji akısının mevsimsel değişkenlik indeksi

Toplam Potansiyel

Şekil 1. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş dalga gücü toplam ve keşfedilebilir potansiyelleri (MWh/m/yıl)

Keşfedilebilir Potansiyel

Şekil 2. SD1 (Sinop), SD2 (Filyos) ve SD3 (Karaburun) karelajlarına ait 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş dalga gücü toplam ve keşfedilebilir potansiyelleri (MWh/m/yıl)

Noktasal Çıktılar

Ortalama Dalga Gücünün Mevsimlik Değişimleri

Şekil 1. Model karelajı, Karadeniz’in batimetrisi ve ana karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. Tüm Karadeniz’i içeren ana karelaj modeline ait 9 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücünün mevsimlik değişimleri

Şekil 3. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 4. SD3 (Karaburun) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin mevsimlik değişimleri

Şekil 5. SD2 (Filyos) karelajına ait 5 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin mevsimlik değişimleri

Şekil 6. SD1 (Sinop) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin mevsimlik değişimleri

Ortalama Dalga Gücünün Aylık Değişimleri

Şekil 1. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. SD3 (Karaburun) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin aylık değişimleri

Şekil 3. SD2 (Filyos) karelajına ait 5 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin aylık değişimleri

Şekil 4. SD1 (Sinop) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin aylık değişimleri

Ortalama Dalga Gücünün Saatlik Değişimleri

Şekil 1. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. SD3 (Karaburun) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin gün içerisinde saatlik değişimleri

Şekil 3. SD2 (Filyos) karelajına ait 5 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin gün içerisinde saatlik değişimleri

Şekil 4. SD1 (Sinop) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş ortalama dalga gücü ve her yılın maksimum dalga gücü değerlerine dayanan ortalama en büyük güç ve en yüksek en büyük güç değerlerinin gün içerisinde saatlik değişimleri

Yıllık Ortalama Dalga Gücünün değişimi ve Lineer Trend

Şekil 1. Model karelajı, Karadeniz’in batimetrisi ve ana karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. Tüm Karadeniz’i içeren ana karelaj modeline ait 9 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık ortalama dalga gücünün değişimleri ve 5 yıllık hareketli ortalama ile belirlenmiş eğilimleri

Şekil 3. Tüm Karadeniz’i içeren ana karelaj modeline ait 9 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş mevsimsel ortalama dalga gücünün yıllık değişimleri

Şekil 4. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 5. SD3 (Karaburun) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık ortalama dalga gücünün değişimleri ve lineer eğilimleri

Şekil 6. SD2 (Filyos) karelajına ait 5 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık ortalama dalga gücünün değişimleri ve lineer eğilimleri

Şekil 7. SD1 (Sinop) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık ortalama dalga gücünün değişimleri ve lineer eğilimleri

Yıllık Maksimum Dalga Gücünün değişimi ve Lineer Trend

Şekil 1. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. SD3 (Karaburun) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık maksimum dalga gücünün değişimleri ve lineer eğilimleri

Şekil 3. SD2 (Filyos) karelajına ait 5 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık maksimum dalga gücünün değişimleri ve lineer eğilimleri

Şekil 4. SD1 (Sinop) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası için belirlenmiş yıllık maksimum dalga gücünün değişimleri ve lineer eğilimleri

Yıllık ve Mevsimlik Dalga Gücü Gülleri

Şekil 1. Model karelajı, Karadeniz’in batimetrisi ve ana karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. Tüm Karadeniz’i içeren ana karelaj modeline ait 9 istasyon için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş dalga gücü gülleri

Şekil 3. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 4. SD3 (Karaburun) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş dalga gücü gülleri

Şekil 5. SD2 (Filyos) karelajına ait 5 istasyon için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş dalga gücü gülleri

Şekil 6. SD1 (Sinop) karelajına ait 6 istasyon için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş dalga gücü gülleri

Dalga Gücü Aşılma Olasılık Eğrileri

Şekil 1. Model karelajı, Karadeniz’in batimetrisi ve ana karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. Tüm Karadeniz’i içeren ana karelaj modeline ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş dalga gücü aşılma olasılık eğrileri

Şekil 3. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 4. SD3 (Karaburun), SD2 (Filyos) ve SD1 (Sinop) karelajlarına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş dalga gücü aşılma olasılık eğrileri

Farklı Dalga Yüksekliği ve Yönü Aralıklarında Yıllık Ortalama Dalga Enerjisi

Şekil 1. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. SD3 (Karaburun) karelajına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga yönü ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi

Şekil 3. SD2 (Filyos) karelajına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga yönü ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi

Şekil 4. SD1 (Sinop) karelajına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga yönü ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi

Farklı Dalga Yüksekliği ve Periyodu Aralıklarında Yıllık Ortalama Dalga Enerjisi

Şekil 1. Model karelajı, Karadeniz’in batimetrisi ve ana karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 2. Tüm Karadeniz’i içeren ana karelaj modeline ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga periyodu ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi

Şekil 3. Alt karelajlar, Alt karelajların batimetrisi ve 3 alt karelajda dikkate alınan lokasyonlar

Şekil 4. SD3 (Karaburun) karelajına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga periyodu ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi

Şekil 5. SD2 (Filyos) karelajına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga periyodu ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi

Şekil 6. SD1 (Sinop) karelajına ait seçilmiş bütün istasyonlar için 1979-2009 yılları arası bütün veriye dayanarak oluşturulmuş farklı dalga periyodu ve yüksekliği aralıklarında mevcut yıllık ortalama dalga enerjisi