TBSWEP

 

Model Performansları

Ana Domain (Tüm Karadeniz)

Şekil 1. Çalışma bölgesi, Karadeniz’in batimetrisi ve ölçüm istasyonları. sarı renkle doldurulmuş siyah daireler ölçüm istasyonlarını göstermektedir.

Şekil 2. Kalibrasyon safhasında (1996 yılı) üç şamandırada Hm0 ve Tm02 için kalibre edilmiş SWAN model sonuçlarının ve ölçümlerin zaman serileri. Kırmızı noktalar ölçüm verisini ve mavi renkte noktalı kesik çizgi tahmin sonuçlarını göstermektedir.

Şekil 3. Kalibrasyon safhasında (1996 yılı) üç şamandırada Hm0 ve Tm02 için ölçüm verilerine karşı kalibre edilmiş SWAN model sonuçlarının saçılım diyagramları. x ekseninde ölçümler ve y ekseninde tahmin sonuçları bulunmaktadır. Diyagramdaki renk ölçeği logaritmik ölçekte veri yoğunluğunu temsil etmektedir.

Şekil 4. Karadeniz’de doğrulama safhasında şamandıra istasyonları için Şekil 1’de gösterilmiş seçilen ölçüm istasyonlarında ölçüm verisine karşı kalibre edilmiş SWAN model tahminlerinin Hm0 zaman serileri. Kırmızı noktalar ölçüm verisini ve mavi renkte çizgi tahmin sonuçlarını göstermektedir.

Şekil 5. Karadeniz’de doğrulama safhasında şamandıra istasyonları için Şekil 1’de gösterilmiş seçilen ölçüm istasyonlarında ölçüm verisine karşı kalibre edilmiş SWAN model tahminlerinin Tm02 or Tp zaman serileri. Kırmızı noktalar ölçüm verisini ve mavi renkte çizgi tahmin sonuçlarını göstermektedir.

Şekil 6. Karadeniz’de doğrulama safhasında seçilmiş istasyonlar için ölçüm verilerine (x ekseni) karşı kalibre edilmiş SWAN model (y ekseni) sonuçları için dalga parametrelerinin (Hm0, m ve Tm02 veya Tp, s) saçılım diyagramları. Diyagramdaki renk ölçeği logaritmik ölçekte veri yoğunluğunu temsil etmektedir.

Daha fazla Bilgi için Akpınar vd. (2016)’a bakınız…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”İnce Domain (Batı Karadeniz)” icon=”fa-check”]

Şekil 1. Çalışma bölgesi, Karadeniz’in batimetrisi ve ölçüm istasyonları. sarı renkle doldurulmuş siyah daireler ölçüm istasyonlarını göstermektedir.

Şekil 2. Gloria ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 ve Tmax tahminlerinin ölçümlere karşı zaman serilerinin kıyaslaması

Şekil 3. Gloria ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 ve Tmax tahminlerinin ölçümlere karşı saçılım diyagramları

SD1 Alt Domain (Sinop)

İçerik eklenecektir…

SD2 Alt Domain (Filyos)

Şekil 1. Çalışma bölgesi, Karadeniz’in batimetrisi ve ölçüm istasyonları. sarı renkle doldurulmuş siyah daireler ölçüm istasyonlarını göstermektedir.

Şekil 2. Filyos ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 ve Tmax tahminlerinin ölçümlere karşı zaman serilerinin kıyaslaması

Şekil 3. Filyos ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 ve Tmax tahminlerinin ölçümlere karşı saçılım diyagramları

Şekil 4. Filyos ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca 1995 yılı için kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 tahminlerinin ölçümlere karşı olasılık dağılım grafikleri

SD3 Alt Domain (Karaburun)

Şekil 1. Çalışma bölgesi, Karadeniz’in batimetrisi ve ölçüm istasyonları. sarı renkle doldurulmuş siyah daireler ölçüm istasyonlarını göstermektedir.

Şekil 2. Karaburun ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 tahminlerinin ölçümlere karşı zaman serilerinin kıyaslaması

Şekil 3. Karaburun ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 tahminlerinin ölçümlere karşı saçılım diyagramları

Şekil 4. Karaburun ölçüm istasyonunda doğrulama periyodu boyunca 2003 yılı için kalibre edilmiş ve varsayılan ayarlamalı SWAN modellerin Hm0 tahminlerinin ölçümlere karşı olasılık dağılım grafikleri