TBSWEP

Projenin Kapsamı

Önerilen proje, elektrik üretmek amacıyla Karadeniz’de kurulması muhtemel çeşitli dalga enerji dönüşüm sistemlerinden elde edilebilecek enerjinin belirlenmesini konu edinmektedir. Bu proje önerisi, seçilen bölgelerde hangi DED sisteminin kurulmasının daha uygun olacağını ortaya çıkartacak ve Karadeniz’deki dalgadan enerji üretiminde yüksek potansiyelli öncelikli alanların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu bilgi, bu teknolojinin kurulumunun ve çalıştırılmasının maliyetli olması nedeniyle son derece hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, farklı DED sistemleri ile üretilebilecek enerji miktarının önceden tahmini çok önemlidir.

Proje konusunu gerçekleştirebilmek için daha önceden “Karadeniz’in Güneybatı Sahillerinin Sahip Olduğu Dalga Enerji Potansiyelinin Zamansal ve Mekansal Analizi” isimli 1001 TÜBİTAK Projemiz (Akpınar ve diğerleri, 2015) ile Karadeniz’in yüksek potansiyelli bölgeleri için uzun dönemli simüle edilmiş dalga veri seti kullanılacaktır. Bu dalga veri seti, bölgenin dalga ikliminin ve dalga enerji akısının belirlenebilmesi için ihtiyaç duyulan bütün bilgiyi istenilen istasyonlar için sağlayabilecektir. Şu anki Proje önerimizin çalışma alanı, Karadeniz’in yüksek dalga enerji potansiyelli güney batı bölümüdür. Bu bölgede kıyı çizgisine dik olarak seçilen 13 hat (lütfen Şekil 1’e bakınız) boyunca 5 farklı derinlikten (5 m, 25 m, 50 m, 75 m ve 100 m) bazıları için ihtiyaç duyulan dalga bilgisi Akpınar ve diğerleri (2015) tarafından üretilen veri setinden çekilecektir. İhtiyaç duyulması durumunda seçilen aks (hat) sayısı çoğaltılabilecektir. Veri setinden çekilen veriler kullanılarak belirlenen her hatta seçilen her derinlik için belirgin dalga yüksekliğinin ortalama dalga periyodu veya dalga enerji periyodu ile ortak olasılık dağılım tabloları (bir örnek Şekil 2’de sunulmuştur) belirlenecektir. Daha sonra, bu tablolar ile dikkate alınan her bir DED sistemi için sahip oldukları güç matrisleri (bir örnek Şekil 3’te sunulmuştur) ile her birinin kurulabilecekleri derinlik için belirlenen belirgin dalga yüksekliğinin ortalama dalga periyodu veya dalga enerji periyodu ile ortak olasılık dağılım tabloları arasındaki ilişkiden yararlanarak her bir derinlikte DED sistemlerinin mevcut dalga iklimine göre üretebilecekleri dalga enerjisi belirlenecektir. Böylelikle, hem farklı bölgelerdeki ekonomik dalga enerji potansiyellerinin kıyaslanması hem de hangi bölgede hangi DED sisteminin daha uygun olacağı belirlenmiş olabilecektir.