TBSWEP

Projenin Kapsamı

TBSWEP projesi, 15/04/2015 tarihi itibariyle Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Adem AKPINAR yürütücülüğünde başlamış ve proje ekibi işbirliği ile TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle  15/07/2017 tarihinde, 27 aylık hummalı bir çalışmayla tamamlanmıştır.

Proje kapsamında bu web sitesinde aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır:

 • Tüm Karadeniz’i içeren ana karelajın model performansı
 • İç içe geçmiş karelajlı sistemin model performansı
 • 1979 – 2009 yılları arası yıllık ortalama dalga enerji akısının alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası mevsimlik ortalama dalga enerji akısının alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası aylık ortalama dalga enerji akısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için yıllık ortalama dalga enerji akısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için mevsimlik ortalama dalga enerji akısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için aylık ortalama dalga enerji akısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca dalga enerji akısının yıllık değişim katsayısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca dalga enerji akısının mevsimlik değişim katsayısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca dalga enerji akısının aylık değişim katsayısının alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca dalga enerji akısının aylık değişkenlik indeksinin alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca dalga enerji akısının mevsimlik değişkenlik indeksinin alansal değişimi
 • Dalga enerjisi toplam potansiyelinin alansal değişimi
 • Dalga enerjisi keşfedilebilir potansiyelinin alansal değişimi
 • Seçilmiş istasyonlar için 31 yıl boyunca saatlik ortalama dalga gücünün değişimi
 • Seçilmiş istasyonlar için 31 yıl boyunca mevsimlik ortalama dalga gücünün değişimi
 • Seçilmiş istasyonlar için 31 yıl boyunca aylık ortalama dalga gücünün değişimi
 • Seçilmiş istasyonlar için yıllık ortalama dalga gücünün değişimi ve lineer eğilimleri
 • Seçilmiş istasyonlar için yıllık maksimum dalga gücünün değişimi ve lineer eğilimleri
 • Seçilmiş istasyonlar için yıllık ve mevsimlik dalga gücü gülleri
 • Seçilmiş istasyonlar için dalga gücü aşılma olasılık eğrileri
 • Seçilmiş istasyonlar için farklı dalga yüksekliği ve yönü aralıklarında yıllık ortalama dalga enerjisi
 • Seçilmiş istasyonlar için farklı dalga yüksekliği ve periyodu aralıklarında yıllık ortalama dalga enerjisi
 • 1979 – 2009 yılları arası yıllık ortalama belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası mevsimlik ortalama belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası aylık ortalama belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için yıllık ortalama belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için mevsimlik ortalama belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için aylık ortalama belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası yıllık ortalama dalga enerji periyodunun alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası mevsimlik ortalama dalga enerji periyodunun alansal değişimi
 • 1979 – 2009 yılları arası aylık ortalama dalga enerji periyodunun alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için yıllık ortalama dalga enerji periyodunun alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için mevsimlik ortalama dalga enerji periyodunun alansal değişimi
 • 31 yıl boyunca her yıl için aylık ortalama dalga enerji periyodunun alansal değişimi
 • %99 aşılmama ihtimalli belirgin dalga yüksekliğinin yıllık ortalamasının alansal değişimi
 • %95 aşılmama ihtimalli belirgin dalga yüksekliğinin yıllık ortalamasının alansal değişimi
 • Her yıl için %99 aşılmama ihtimalli belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • Her yıl için %95 aşılmama ihtimalli belirgin dalga yüksekliğinin alansal değişimi
 • Belirgin dalga yüksekliğinin 0,5 m’den daha büyük olma olasılığının yıllık ortalamasının alansal değişimi
 • Belirgin dalga yüksekliğinin 4 m’den daha büyük olma olasılığının yıllık ortalamasının alansal değişimi
 • Her yıl için belirgin dalga yüksekliğinin 0,5 m’den daha büyük olma olasılığının alansal değişimi
 • Her yıl için belirgin dalga yüksekliğinin 4 m’den daha büyük olma olasılığının alansal değişimi
 • Seçilmiş istasyonlar için yıllık ve mevsimlik rüzgar ve dalga gülleri
 • Seçilmiş istasyonlar için belirgin dalga yüksekliğinin aşılma olasılık eğrileri
 • Seçilmiş istasyonlar için dalga yüksekliği ve periyodu arasındaki ilişki
 • Seçilmiş istasyonlar için farklı tekerrürlü tasarım dalgaları