TBSWEP

TEŞEKKÜR

Karadeniz’in yüksek potansiyelli bölgelerinde mevcut dalga enerji dönüştürücüleri ile elde edilecek enerjinin (ekonomik dalga enerji potansiyelinin) araştırıldığı bu çalışma, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 118R024 No’lu araştırma projesi olarak desteklenmiştir. Çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma kapsamında dalga enerji dönüştürücülerin performanslarını belirlemek için ihtiyaç duyulan Dalga Enerji Dönüştürücülerin güç matrislerinin teminindeki yardımlarından dolayı Dr. Aurelien Babarit, Dr. George Lavidas ve Dr. Rodrigo Carballo’ya teşekkür ederiz. Ayrıca, bu projeye bir bursiyer gibi katkı koyan öğrencim Öğr. Gör. Bilal Bingölbali’ye de teşekkür ederiz.
Bu çalışma kapsamında dalga enerji dönüştürücülerin performanslarını belirlemek için ihtiyaç duyulan bütün dalga verisi 214M436 No’lu bir önceki TÜBİTAK 1001 projemiz kapsamında üretilmiştir. Bundan dolayı, hem bir önceki projemize hem de 118R024 No’lu şu anki TÜBİTAK 1001 projemize maddi destek sağlayan TÜBİTAK Başkanlığı’na teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.
Projemizin ilerleme sürecinde her türlü desteği sağlayan TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Üyeleri’ne, Proje Sorumluları Bora KAT ve Behçet Baran BİNGÖL’e, proje raporlarında belirttikleri değerli görüş ve önerileri için Danışman ve Raportörlere ve tüm TÜBİTAK çalışanlarına teşekkür ederiz.
Projenin yürütülmesindeki desteklerinden dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminden İbrahim BALMUMCU, Dilek AKALİ ve İbrahim KAMİLOĞLU olmak üzere tüm BAP Birimi personeline teşekkür ederiz.