TBSWEP

Teşekkür

Karadeniz’in güney batı sahillerinin dalga enerji potansiyelinin uzun dönemli zamansal ve mekânsal analizinin araştırıldığı bu çalışma TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 214M436 No’lu araştırma projesi olarak desteklenmiştir. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir.

Projenin gerçekleştirilmesinde, sayısal model için girdi olarak ihtiyaç duyulan Karadeniz’in batimetri verisini sağladığı için NOAA’ya, CFSR rüzgar verisini sağladığı için NCEP CFS ekibine teşekkür ederiz. Ayrıca, modelin kalibrasyonu ve doğrulamasında ihtiyaç duyulan dalga ölçüm verilerini paylaşımından dolayı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Romanya’nın Deniz Araştırma ve Geliştirme Ulusal Kurumu (NIMRD)’ye teşekkürlerimizi bir borç biliriz. NATO TU-WAVES Projesinin yürütücüsü Prof Dr Erdal Özhan’a ve bu projeye desteklerinden ötürü NATO İstikrar İçin Bilim Programına dalga ölçümlerini paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, bu dalga ölçüm verilerinin analizi üzerine yorumları ve katkılarından dolayı Dr Razvan Mateescu, Dr Bergüzar Öztunalı Özbahçeci ve Dr Yalçın Yüksel’ e teşekkür ederiz.

Bu projenin maddi ve manevi olarak desteklenmesinden ötürü başta TÜBİTAK Başkanlığı olmak üzere Mühendislik Araştırma Grubu Üyeleri’ne, proje raporlarında belirttikleri değerli görüş ve önerileri için Danışman ve Raportörlere ve proje boyunca yardımcı olan Proje Sorumluları Burak DÜNDAR ve Ercan AYAZ’a ve tüm TÜBİTAK çalışanlarına teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

Projenin yürütülmesindeki desteklerinden dolayı Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminden başta İbrahim BALMUMCU, Dilek AKALİ ve Aylin ÜZEÇ olmak üzere tüm BAP Birimi personeline teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

Proje sonuçları, proje kapsamında oluşturulan web sitesi http://blackseawaveenergypotential.com/ yoluyla bütün üçüncü şahıslara ulaştırılmaktadır.