TBSWEP

Projenin Amacı

Bu projenin ana amacı – Kara ve Azak Denizlerinin dalga spektrum iklimini analiz etmektir. Bu ana hedef doğrultusunda ulaşılması beklenen hedefler şunlardır:

  • Tüm denizler için yüksek alansal çözünürlüğe sahip yapılandırılmamış bir ağın geliştirilmesi
  • Kara ve Azak Denizleri için iki son teknoloji dalga modeli SWAN ve WaveWatchIII modellerinin uygulanması
  • Kara ve Azak Denizleri için 1979-2019 zaman aralığını kapsayan bir dalga spektrumları veri tabanının oluşturulması
  • Dalga spektrumlarını farklı spektral şekil türlerinde sınıflandırmak (birkaç tür)
  • 1979-2019 zaman aralığı için spektral dalga ikliminin mekansal analizi
  • Kara ve Azak Denizlerinde ortalama spektral dalga özelliklerinin belirlenmesi
  • Trend testleri kullanarak tepe veya toplam dalga enerjisinin uzun vadeli trend analizi
  • Dolan ve Davis (1992) yöntemine göre fırtına şiddeti ölçeklerinin belirlenmesi