TBSWEP

Yayınlar

SCI Makaleler:

 1. Bingölbali, B., Jafali, H., Akpınar, A., Bekiroğlu, S., Wave Energy Potential and Variability for the South West Coasts of the Black Sea: The WEB-based Wave Energy Atlas, Renewable Energy, 154 (2020) 136 – 150.
 2. Akpınar, A., Jafali, H., Rusu, E., Temporal variation of the wave energy flux in hotspot areas of the Black Sea, Sustainability, 11 (2019) 562.
 3. Bingölbali, B., Akpınar, A., Jafali, H., Van Vledder, G.Ph., Downscaling of wave climate in the western Black Sea, Ocean Engineering, 172 (2019) 31-45.
 4. Akpınar, A., Bingölbali, B., Van vledder, G.Ph., Long-term analysis of wave power potential in the Black Sea, based on 31-year SWAN simulations. Ocean Engineering, 130 (2017) 482–497. pdf
 5. Akpınar, A., Bingölbali, B., Van vledder, G.Ph., Wind and wave characteristics in the Black Sea based on the SWAN wave model forced with the CFSR winds. Ocean Engineering, 126 (2016) 276–298. pdf
 6. Akpınar, A., Bingölbali, B., Long-term variations of wind and wave conditions in the coastal regions of the Black Sea. Natural Hazards, 84 (2016) 69–92. pdf

Kongre Bildirileri:

 1. Akpınar, A., Bingölbali, B., Jafali, H., Çakmak, R.E., Wave energy potential in and around Filyos, International Civil Engineering and Architecture Conference 2019 (ICEARC’19), 17 – 20 April, Trabzon, Turkey, 2019.
 2. Bingölbali, B., Akpınar, A., Jafali, H., Karadeniz’in güneybatı sahil kesimi için WEB dayalı dalga enerji atlası, 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1 – 3 Kasım, Adana. 2018.
 3. Çakmak, R.E., Bingölbali, B., Jafali, H., Akpınar, A., Comparison of three different wave climate studies along the south western Black Sea coasts, III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS2017), 3 – 7 May, Budapest, Hungary, 2017.
 4. Bingölbali, B., Jafali, H., Akpınar, A., Wave energy potential in and around Sinop, III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS2017), 3 – 7 May, Budapest, Hungary, 2017.
 5. Bingölbali, B., Akpınar, A., Van Vledder, G.Ph., Determination of wave energy potential of Black Sea, 35th International Conference on Coastal Engineering (ICCE2016), 17 – 20 November, Antalya, Turkey, 2016.
 6. Akpınar, A., Bingölbali, B., Jafali, H., Spatial distribution of mean wave energy flux over the Black Sea, International Conference on Sustainable Development (ICSD2016), 19 – 23 October, Skopje, Macedonia, 2016.
 7. Çakmak, R.E., Bingölbali, B., Akpınar, A., Analysis of Wind and Wave Climate along the Coasts of the Black Sea, International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS2016), 24 – 28 May, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 2016.
 8. Akpınar, A., Bingölbali, B., Jafali, H.,  Wave Hindcasting for Wave Energy Assessments in the Black Sea, International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS2016), 24 – 28 May, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 2016.

Tezler:

 1. Bilal BİNGÖLBALİ, Karadeniz’in Güney Batı Kıyıları için İç İçe Geçmiş Karelaj Sistemli Dalga Tahmin Modelinin Geliştirilmesi ve Dalga İklim Analizi, Uludağ Üniversitesi, Temmuz 2018.
 2. Halid JAFALİ, Karadeniz’de dalga gücü potansiyeli yüksek alanların dalga enerji içeriğinin uzun dönemli zamansal ve alansal analizi, Uludağ Üniversitesi, Aralık 2018.